DNEVNIK ODRASTANJA

Sitn(ij)e smrti

Psi grada koji je u prostor- vremenu za sebe izborio samo pukotinu

Vrata

Voda

Vode tekućice

Potresne pjesme

Kuća

Kičma šume

Izdaja prve šume

Žuljevi

Ruke

Žene kuća koje su se srušile u svoj trbuh

Korijen

Upoznavanje

Pokretni mrakovi

Ravnodušne vode

Ničije vode

Adhezija

Imenovanje mraka

Grad nikad nije bio moj

Pokušaj

%d bloggers like this: