Rukopisno

Marija Dejanović, Dobrota razdvaja dan i noć

Vanda Petanjek, Ključne kosti

Andriana Škunca, Otok, zrcalo riječi

Marina Vujčić, Stolareva kći

Marija Skočibušić, Kraćenje razlomaka

Nataša Govedić, Zlice i vilice

Aneta Vladimirov: Pakao ne možeš poljubiti da prođe

Vera Vujović

Lara Mitraković, iz novog rukopisa

Mateja Tutiš

Ines Kosturin

Jelena Miholjević

Marija Skočibušić

Vanda Petanjek

Gordana Benić: Zemlja nulta

Lidija Deduš

Katarina Brajdić

PREVEDENA POEZIJA

Mary Oliver: Nove i odabrane pjesme

Bronka Nowicka: Nahraniti kamen

POEZIJA ZA DJECU

Marijana Radmilović

REGIJA

Selma Asotić

Nataša Gudelj

%d bloggers like this: