Milica Milosavljević

FLERT KAO POČETAK STVARANJA SVETA

Svlačim sa sebe savest kao koru. Nema potrebe

završavati nezapočeto. Sinoć je jedan čovek

u čitavom univerzumu naložio zvezde ugljem.

Taj čovek je, priznajem, i mene jednom naložio.

Nema svrsishodnosti. Nema ni namere. Nema ni

od a do b. Nema, jer nema. Akcija: koštana srž na

meru. Zato što svakoga dana možeš da se igraš sa

životom, a da ga ne izgubiš. Zato što je velika

potražnja za smrću i zato što nema dovoljno za

sve. Trule jabuke na ulici su prestale da trule,

lakirali su ih. Ti se procepi u nama dešavaju

svakoga dana. Ja sam nasela na tajne prolaze

uličnih prodavaca. Na recepcije, na pošte.

Ti si se smrzavao u sandučetu neke zgrade.

Napolju je bila niska vlažnost vazduha.

Tražila sam da pijemo, tražila da jedemo

na žaru. Samo da se ne ugasimo kao ptice

u strujnim kolima, da nas fizika ne prepadne.

Trebalo bi nešto reći o jutru koje će doći, ali

čemu. Ono će svejedno doći.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: